PTSS schadevergoeding

 1. Home
 2. PTSS schadevergoeding
null

DOLDERMAN PTSS DEFENSIE ADVOCATEN

MILITAIR PTSS DEFENSIE ADVOCATEN

PTSS schadevergoeding defensie

PTSS oplopen tijdens uw uitzending als militair kan tot ernstige en blijvende invaliditeit leiden. U en uw naasten kunnen in het dagelijkse leven veel last van de PTSS ondervinden. Bovendien kan uw letsel een grote financiële impact hebben. Zo is uw militaire carrière waarschijnlijk vroegtijdig beëindigd en bent u misschien geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt door de PTSS.
De symptomen van PTSS kunnen vaak medisch behandeld worden, maar ook die behandelingen kosten u geld. Belangrijk is dus dat u niet zelf opdraait voor de financiële kosten. Het is goed om te weten dat u een PTSS schadevergoeding voor veteranen kunt ontvangen. Sinds 2014 zijn de mogelijkheden voor schadevergoeding die u als militair heeft uitgebreid. Wilt u er zeker van zijn dat u de PTSS schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft? Dan kunnen wij van PTSSdefensie.nl u verder helpen.

PTSS defensie schadeposten

Als militair oorlogs- en dienstslachtoffer kunt u te maken met kosten en inkomsten die u mist door de PTSS. Als bij u PTSS is vastgesteld is het allereerst belangrijk dat u een militair invaliditeitspensioen aanvraagt. U kunt dan mogelijk aanspraak maken op een militair invaliditeitspensioen, een bijzonder invaliditeitspensioen en voorzieningen en verstrekkingen.
De praktijk laat vaak zien dat niet alle schade via het militair invaliditeitspensioen wordt vergoed. Welke schadeposten kunnen bijvoorbeeld geclaimd worden:

 • Misgelopen bevorderingen;
 • Misgelopen oefentoelagen:
 • Misgelopen uitzendtoelagen;
 • Misgelopen premies;
 • Misgelopen pensioen;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor het inschakelen van schilder, aannemer, tuinman;
 • Smartengeld.

Er is geen standaardlijstje met schadeposten! Het vaststellen van schade is maatwerk en vereist specifieke defensie kennis. Zorg dus voor ervaren en deskundige defensie specialisten. Wilt u er zeker van zijn dat u de PTSS schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft? Dan kunnen wij van u verder helpen.

Doe de defensie letselschade test.

Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding

dankzij onze defensie letselschade test weet je binnen enkele stappen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Loading...

Heeft andere klachten? Of verwacht u klachten? Mail ons via legal@dlsa.nl.

Of laat uw gegevens achter en we bellen u zo spoedig mogelijk terug:

U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt na aanvaarding van de medische eindtoestand (MEP) aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Kunt u mogelijk aanspraak maken op schade vergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Heeft u bezwaar gemaakt binnen 6 weken? Zo niet, U kunt mogelijk binnen een jaar herkeuring aanvragen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade. Mogelijk bent u nog in dienst bij de overheid als burger ambtenaar. Vul dan de aanvraag MIP in. Noot: indien u nog in dienst bent bij Defensie neem dan contact met ons op. U heeft mogelijk recht op een BIV (Bijzondere Invaliditeit Verhoging).


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP toezenden. Mail na invullen het standaardformulier aan het ABP. Een zorgcoördinator zal dan contact met u opnemen.

U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Mogelijk kunt u eerder uw medische eindsituatie krijgen door een verzoek in te vullen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Vraag een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) aan. Een MIP is een vergoeding voor geleden schade.


Wij kunnen u een standaard aanvraagformulier MIP mailen. Mail na invullen het formulier aan het ABP. Aansluitend zal een zorgcoördinator van het ABP contact met u opnemen.


Dien een verzoek in bij het ABP om de medische eindtoestand vast te stellen. Wij kunnen u een standaardbrief mailen. Na aanvaarden met kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


Na afronden van uw behandeling en/of aanvaarden van de medische eindtoestand kunt u aanspraak maken op de RVS. Noot: indien u financiële problemen heeft kunt u mogelijk eerder aanspraak maken op de RVS. Stuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.


U kunt aanspraak maken op de regeling volledige schadevergoeding. Verstuur deze vragenlijst automatisch naar ons door. Wij nemen contact met u op.De symptomen van een PTSS

Een aanzienlijk aantal veteranen hebben last van PTSS nadat ze een traumatische ervaring hebben gehad tijdens een uitzending. PTSS heeft verschillende symptomen. Zo kunt u last hebben van:

 • Nachtmerries en/of herbelevingen waarbij het voelt alsof u de traumatische ervaring opnieuw meemaakt;
  Niet kunnen slapen;
 • Op een andere manier reageren dan u vroeger deed. Zo reageert u sneller angstig of juist boos;
 • Woedeaanvallen;
 • Vermijden. Dingen die u aan de traumatische ervaring herinneren worden vermeden. Zo vermijdt u bijvoorbeeld plaatsen, gevoelens, personen en activiteiten die u aan de ervaring doen herinneren;
 • Onderdrukken van emoties;
 • Concentratieproblemen, geen energie en slaapproblemen.

Wist u dat veel veteranen met PTSS ook te kampen hebben met depressie en misbruik van middelen zoals alcohol, soft- en harddrugs?

Heeft u PTSS en denkt u PTSS te hebben, dan is het van groot belang dat u zich meldt bij uw huisarts voor behandeling. Bovendien kunnen bovenstaande klachten u belemmeren in uw dagelijkse bezigheden. Om die reden is het essentieel dat u een PTSS schadevergoeding ontvangt.

Schadevergoeding PTSS defensie

Een posttraumatisch stress syndroom kan ontzettend ernstig zijn om mee te leven. Dat geldt ook voor de financiële impact die PTSS kan hebben. Als vastgesteld is dat de PTSS is veroorzaakt door de uitzending, dan hoeft u zelf niet op te draaien voor uw schade. U hebt waarschijnlijk recht op een schadevergoeding van defensie.
Belangrijk is dat alle schadeposten vergoed worden. Als u helemaal niet meer kan werken vanwege uw klachten, is de financiële impact nog groter. Om er zeker van te zijn dat u een eerlijke schadevergoeding krijgt, is het aan te raden om een gespecialiseerde defensie letselschade advocaat in te huren. Daarvoor bent u bij DLSA aan het juiste adres. Wij kunnen u juridisch advies geven en een rechtvaardige schadeclaim indienen.

Waarom DLSA?

Er zijn verschillende redenen om voor ons gespecialiseerde PTSS advocaten team te kiezen. Meerdere leden van ons team hebben bij defensie gewerkt. Daarnaast hebben wij veel ervaring met gerechtelijke procedures voor veteranen en militairen. Doordat wij ons specifiek gespecialiseerd hebben in militaire letselschade, weten we precies wat we kunnen verwachten en welke schadeposten er zijn. Bovendien weten we met welke problemen u kampt als veteraan met PTSS.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  WAAR KUNNEN WE U BIJ HELPEN?

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig militair uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  PTSS en schadevergoeding: de meest gestelde vragen en antwoorden

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu