Mr. Vincent Dolderman
Advocaat specialist defensie letselschade

Mr. Vincent Dolderman studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht. Na een opleiding aan de KMA heeft hij 3 jaar als officier-jurist bij de Koninklijke Landmacht gewerkt. Na zijn periode bij Defensie, heeft hij in 2004 de overstap gemaakt naar de (letselschade) advocatuur.

Zijn specialisme is letselschade voor ambtenaren en met name militairen, veteranen en politie. In de loop der jaren heeft Vincent Dolderman meerdere baanbrekende uitspraken op zijn naam kunnen schrijven. Hij verschijnt ook regelmatig in de pers. Vincent Dolderman is eigenaar van het letselschade kantoor. Om de kwaliteit van het kantoor te handhaven heeft Vincent de LSA-opleiding gevolgd waaraan zeer strenge eisen zijn opgenomen zoals: minimaal 5 jaar advocaat en ruime ervaring in het claimen van letselschade. Vincent Dolderman is lid van de specialisatieverenigingen Militaire Balie, Letselschade Advocaat LSA, Werkgroep artsen en ASP.

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie), militair, veteraan, politie, dwarslaesie, traumatisch hersenletsel, hitteletsel, Chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Mr. Milou de Jong
Advocaat letselschade

Mr. Milou de Jong studeerde Nederlands Recht (master Privaatrecht) aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens haar studie heeft zij werkervaring opgedaan bij de vakbond FNV in de functie van informatieconsulent en later in de functie van teamleider van het contactcenter.

Vanwege haar interesse in de medische wereld heeft zij vervolgens de master Recht van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit gevolgd en ervaring opgedaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Na haar studie is zij aan de slag gegaan bij een letselschadebureau. Per 1 november 2017 is Milou de Jong in dienst getreden bij DLSA. Milou wordt gekenmerkt door een zorgvuldige werkwijze en een klantgerichte aanpak.

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie), politie, militair, veteraan, arbeidsongeval, chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Mr. Tim van der Torn
Advocaat specialist letselschade

Mr. Tim van der Torn studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn studie is Tim zijn advocatenloopbaan begonnen bij een gerenommeerd Utrechts advocatenkantoor. Sinds januari 2017 is hij werkzaam bij DLSA.

Tim van der Torn is gespecialiseerd in het letselschaderecht en heeft daarnaast veel kennis van het sociaal zekerheidsrecht zoals bijvoorbeeld de WIA, WAO en ziektewet. Een sterk analytisch vermogen, een zorgvuldige werkwijze en een klantgerichte aanpak zijn de kwaliteiten die hem helpen een goed resultaat voor uw zaak te behalen. Tim volgt de LSA opleiding aan de Grotius specialisatieopleiding Personenschade (LSA-opleiding).

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie), militair, veteraan, politie, dwarslaesie, whiplash, verkeersongeval, arbeidsongeval, chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Mr. Yvonne Slob
Advocaat specialist letselschade

Mr. Yvonne Slob studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (master Aansprakelijkheid & Verzekering). Na haar studie is Yvonne voor een korte periode werkzaam geweest bij een organisatie die optreedt voor verzekeraars. Al snel maakte zij de overstap naar de advocatuur en treedt zij vanaf dat moment op voor slachtoffers.

Sinds 1 november 2019 is Yvonne in dienst bij DLSA. Hiervoor heeft zij bij verschillende advocatenkantoren gewerkt waar zij ervaring heeft opgedaan in het bijstaan van slachtoffers van bijvoorbeeld verkeersongevallen, arbeidsongevallen en medische kunstfouten. Ook heeft zij ervaring in het bijstaan van zelfstandig ondernemers. Yvonne heeft in juni 2019 de Grotius specialisatieopleiding Personenschade (LSA-opleiding) afgerond. Aan deze opleiding zijn zeer strenge eisen zijn opgenomen zoals: minimaal 5 jaar advocaat en ruime ervaring in het claimen van letselschade.

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie) dwarslaesie, militaire letselschade, arbeidsongeval, letsel bij Directeur Groot Aandeelhouder, politie, veteraan, Chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Mr. Mischa van den Hoonaard
Advocaat letselschade

Mr. Mischa van den Hoonaard studeerde Nederlands Recht (master Strafrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie liep hij stage bij verschillende strafrechtadvocaten. Tevens liep hij stage bij een gerenommeerd specialist op het gebied van militaire letselschade-, straf- en tuchtprocedures. Na zijn studie heeft hij werkervaring opgedaan bij een nationale Bank.

Sinds 1 september 2018 is mr. Mischa van den Hoonaard in dienst bij DLSA. Met zijn analytisch vermogen, inzet en zorgvuldigheid, kunt u ervan op aan dat hij zijn uiterste best doet om een maximaal resultaat in uw zaak te behalen.

Praktijkgebieden: civiel, burger- en militaire ambtenaren (Rechtspositie), dwarslaesie, militair, politie, veteraan, hitteletsel, Chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

 

 

 

Mr. Souraya Hoenen
Advocaat letselschade

Mr. Souraya Hoenen studeerde Nederlands Recht (cum laude) & Arbeid en Recht (cum laude) aan de Universiteit van Maastricht. Tijdens haar studie heeft zij in de periode 2011 tot en met 2018 werkervaring opgedaan bij Keizersgracht Juristen, Advocatenkantoor Bennett te Curaçao, wetswinkel Landgraaf, SAP Letselschade Advocaten en Dennekamp Letselschade. 

Sinds 15 augustus 2018 is mr. Souraya Hoenen in dienst getreden bij DLSA. Met haar zorgvuldigse analyse en rekenkundige achtergrond kunt u rekenen op goed gefundeerde dossieropbouw. Op basis hiervan zal uw zaak de maximale aandacht en uitwerking opleveren.

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie), militair, veteraan, politie, arbeidsongeval, dwarslaesie, hitteletsel Chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

 

 

Mr. Arnold van Zandbergen
Senior jurist specialist letselschade


Mr. Arnold van Zandbergen heeft na het afronden van HBO MER aan de Universiteit van Nijmegen Nederlands Recht gestudeerd. Na een opleiding aan de KMA heeft hij drie jaar in de rang van kapitein als officier-jurist gewerkt bij de Koninklijke Landmacht.

Vervolgens is hij binnen het Ministerie van Defensie als proces-jurist gaan werken, waarbij hij ervaring opdeed met het behandelen van algemene rechtspositionele kwesties van militairen en burgerambtenaren. Vanwege zijn grote belangstelling voor letselschadeprocedures is hij vanaf 2007 bij de afdeling Claims van het Ministerie van Defensie gaan werken. In 2015 heeft Arnold de Grotius Academie de specialisatieopleiding Personenschade (LSA-opleiding) met goed gevolg afgerond. Met ingang van 1 september 2017 is Arnold van Zandbergen in dienst getreden bij DLSA.

Praktijkgebieden: Burger- en militaire ambtenaren (rechtspositie), militair, veteraan, Chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

 

Mr. Lotte van den Broek
Jurist letselschade

Mr. Lotte van den Broek studeerde Nederlands recht (master militair recht) aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie heeft zij vijf jaar werkervaring opgedaan bij de FNV.

In haar functie als procesjurist bij FNV Veiligheid heeft zij veel ervaring opgedaan met het behandelen van kwesties van militairen, politieambtenaren en burgerambtenaren. Vanwege haar affiniteit voor letselschadeprocedures is Lotte van den Broek met ingang van 6 april 2020 in dienst getreden bij DLSA. Lotte wordt gekenmerkt door een zorgvuldige werkwijze, een klantgerichte aanpak en haar gedrevenheid.

Praktijkgebieden: civiel, politieambtenaar, ambtenaar (rechtspositie), militair, veteraan, arbeidsongeval, Chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Mr. Suzanne van Beest
Jurist letselschade

Mr. Suzanne van Beest studeerde Nederlands Recht (master Privaatrecht) aan de Open Universiteit. Tijdens haar studie heeft zij werkervaring opgedaan bij DAS Rechtsbijstand in de periode van 2013 en 2014. 

Vanwege haar interesse in het bijstaan van cliënten en het bieden van optimale ondersteuning in de schadevergoeding is zij zeer gemotiveerd dit bij Dolderman Letselschade Advocaten in de praktijk te brengen. Per 1 mei 2018 is Suzanne van Beest in dienst getreden bij DLSA.

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie), militair, veteraan, arbeidsongeval, Chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Mr. Celia Cras
Jurist letselschade

Mr. Celia Cras studeerde European Law School en Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie heeft zij onder meer als vrijwilliger juridisch advies gegeven bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel en heeft zij stage gelopen bij KienhuisHoving advocaten en notarissen.

Het leveren van hoogwaardige kwaliteit en het verlenen van een optimale dienstverlening, zonder daarbij de menselijke factor uit het oog te verliezen, staan voor haar centraal. Deze visie in combinatie met haar gedrevenheid en passie voor het vak zorgen ervoor dat zij zich altijd volledig inzet om de voor client best mogelijke oplossing te vinden. Per 18 maart 2019 is Celia Cras in dienst getreden bij DLSA.

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie) politieambtenaar, militair, veteraan, arbeidsongeval, Chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Mr. Bart Endeman
Advocaat letselschade

Mr. Bart Endeman studeerde Nederlands Recht (privaat- en strafrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie werkte hij als griffier bij de rechtbank Noord-Nederland. Na zijn studie vervolgde hij zijn loopbaan als jurist bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In 2016 maakte hij de overstap naar de advocatuur.

Sinds oktober 2020 is Bart in dienst bij DLSA. Hiervoor heeft hij als advocaat bij gerenommeerde letselschadekantoren gewerkt waar hij rechtsbijstand verleende aan slachtoffers van voornamelijk verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische missers en misdrijven. Bij DLSA richt Bart zich voornamelijk op arbeidsgerelateerde letselschadezaken. Zijn rechtvaardigheidsgevoel, doorzettingsvermogen en drang om altijd het naadje van de kous te willen weten zet hij graag in om voor zijn cliënten ‘recht hebben’ om te zetten in ‘recht krijgen’.

 

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie) politieambtenaar, militair, veteraan, arbeidsongeval, Chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Drs. Robert Remie MSHRM CMC
Bedrijfsvoering en onderzoek

Drs. Robert Remie studeerde organisatiekunde en werkte 20 jaar als officier bij de Koninklijke Landmacht. Na zijn diensttijd werkte hij bij vele nationale- en internationale bedrijven als organisatiekundige en specialist.

Het leveren van hoogwaardige kwaliteit en het verlenen van een optimale dienstverlening staan voorop. Daarnaast is Robert Remie klachtenfunctionaris en adviseur.

Praktijkgebieden: bedrijfsvoering, onderzoeker, adviseur en klachtenfunctionaris

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Edanur Altuntas
Paralegal

Edanur heeft als paralegal de taak om zorg te dragen voor een compleet en goed opgebouwd dossier. Zij verzameld zorgvuldig alle dossierstukken van overheidsinstanties zoals ABP, UWV, Belastingdienst, Defensie, Politie en andere ambtenaren organisaties. Daarnaast wordt informatie van clienten opgevraagd om aan dat lopende dossier toe te voegen. Daarnaast doet zij onderzoek naar wettelijke regelingen.

 

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie), militair, veteraan, arbeidsongeval, Chroom 6 en burnpit.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Dewi van der Graaf
Office Manager


Dewi van der Graaf heeft de MEAO secretarieel afgerond in 2004. Aansluitend is zij haar loopbaan gestart bij Quintis B.V. als secretaresse. Sinds 2010 werkte zij voor Aartsen Hekman Lodder Advocaten om daar het vak te leren op het gebied van secretariële ondersteuning in de advocatuur.

Vervolgens is Dewi van der Graaf doorgegroeid in 2017 naar office manager bij Dolderman Letselschade Advocaten. Dewi van der Graaf is energiek en een goede organisator. Daarnaast begeleidt zij de studenten van MBO en HBO om de kneepjes van het vak te leren.

Praktijkgebieden: secretariaat, office management, klantcontact, financiën, begeleiding studenten.

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Onze visie en kernwaarden

Een letselschade claim indienen bij defensie is een gecompliceerd proces. Onze defensie advocaten streven naar optimale rechtsbijstand voor veteranen en militairen. Wij vinden dat alleen het beste goed genoeg is voor onze cliënten. Wij handelen volgens onze kernwaarden, zodat wij voor u het best mogelijke resultaat kunnen behalen.

Keurmerken

Onze defensie advocaten bieden slachtoffers deskundige rechtshulp bij het claimen van letselschade. Lees per jurist of advocaat wie lid zijn van de LSA, ASP en WAA.

Slachtoffers kunnen dan ook rekenen op eersteklas letsel-begeleiding. Wij helpen u en nemen uw zorgen uit handen.

Niets gevonden.

null

NEEM CONTACT OP

GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

    Menu